Slaapapneu- en snurkproblematiek

Snurkgeluiden horen bij slapen. Een gewone situatie voor veel mensen. Hoewel deze situatie op het eerste gezicht onschuldig lijkt, kan de aandoening fysieke en sociale gevolgen hebben.

Apneu, meer dan alleen snurken

Snurken wordt veroorzaakt door het vibreren van zacht weefsel in de bovenste luchtwegen. Dit vibreren veroorzaakt het snurken dat een volume kan behalen van wel meer dan 70 Decibel, het volume van een gemiddelde stofzuiger. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit snurken het slaapritme van een persoon en zijn of haar partner (ernstig) kan verstoren. Wanneer een stevige snurker zijn of haar ademhaling meer dan 5 keer per uur langer dan 10 seconden inhoudt, is er sprake van een obstructief slaapapneu. Tijdens het wegblijven van de ademhaling daalt het zuurstofgehalte in het bloed. Deze lage waarde kan leiden tot onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk en in zeer extreme gevallen een nachtelijke dood.

Onze Tandarts-gnatholoog/Tandarts-slaapgeneeskundige Emeline te Veldhuis heeft zich toegelegd op de behandeling van slaapapneu. Zij is geregistreerd als tandheelkundig Slaapgeneeskundige bij de NVTS. U kunt bij ons een afspraak bij haar maken. Ook als u geen vaste patiënt van onze praktijk bent, kunt u voor deze klachten bij ons behandeld worden.